Hoşgeldiniz Bugün 16 Temmuz 2024 Salı
Bize Yazın
info@tescilsigorta.com
Bizi Arayın
0850 808 41 16
Bize Ulaşın
Şehit Osman Avcı Mah. 1419 Cad. No:12/16
Mühendislik Sigortası

Mühendislik Sigortaları

    Mühendislik sigortaları; inşaat, montaj, makine kırılması, elektronik cihaz, leasing yolu ile alınmış cihazlarda oluşabilecek maddi zararları ve makine/elektronik ekipmanlarda yaşanacak arıza, bozulma  hasarlarını karşılamaktadır. 
Bu branşta ihtiyacınıza yönelik olan sigorta ürününü soldaki menüden seçerek hakkında bilgi ve teklif alabilirsiniz.

  • İnşaat Tüm Riskler
  • Montaj Tüm Riskler
  • Makina Kırılması
  • Elektronik Cihaz

 

  • İnşaat Tüm Riskler

    İnşaat All Risk Sigortası ile Konut, işyeri, okul, endüstri binaları, hastane vb. yapıların inşası esnasında meydana elebilecek yangın, yıldırım, infilak, sel, seylap, su basması, yağmur, kar, çığ, don, fırtına, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, hırsızlık, deprem, terör veya önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple oluşabilecek risklere karşı atırımlarınızı güvence altına alabilirsiniz.

İnşaat Bütün Riskler Sigortası ile Neler Sigortalanır ?

    Yangın, Yıldırım, İnfilak, Hava Taşıtları Çarpması, Deprem, Toprak Çökmesi, Kaya Düşmesi, Sel, Seylap, Yağmur, Kar, Çığ, Fırtına, Hırsızlık, Sabotaj, Dikkatsizlik, İşçilik Hatası, dizayn risk, çapraz sorumluluk, 3.şahıs sorumlululuk vs..

    İsteğe Bağlı Teminatlar 

    Şantiye Tesisleri : Montajın yapılması için kullanılan geçici barakalar ve yardımcı tesisleri teminat altına alır. 
    İnşaat Makineleri ve Ekipmanları : İnşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici baraka ve yardımcı tesislerin teminata alınmasıdır.

    Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet 

    Enkaz Kaldırma Masrafları : Yangından sonra yıkıntıların kaldırılması ve taşınmasıyla ilgili masraflar teminat dahilindedir. Mühendislik Sigortalarında ise inşaat veya montajda oluşabilecek herhangi bir hasarın sonucundaki enkaz kaldırma masraflarının teminat altına alınmasıdır. 

    Ekspres Nakliye Fazla Mesai Ücretleri : Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen hasarların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleridir. 

    Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör : Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

    Kötü Niyetli Hareketler, Grev,Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin, kötü niyetli hareketiyle bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç, bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

    Terör, Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararlar, teminata ilave edilmiştir. 

    Mevcut Bina ve Yapılar : İnşaatın yapımı sırasında, üçüncü şahıslara ait, bitişikteki binalarda meydana gelecek zararları kapsar. 

    Bakım Devresi : İnşaatın ve montajın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan ve kesin kabule kadar geçen süre içinde müteahhitin kusurundan kaynaklanan hasarlar, bu teminatın kapsamı dahilindedir.

  • Montaj Tüm Riskler

    Montaj Bütün Riskler Sigortası ile İnşaat, tekstil, kağıt sanayi, baskı, gıda, metal işleri, madencilik endüstrileri ve elektrik kuvvet santralleri ile hastane ve otellerde vb. yerlerde mevcut makine ve tesislerinizin montaj sahasında bulunduğu sırada; yangın, yıldırım, infilak, sel, seylap, su basması, yağmur, kar, çığ, don, fırtına, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, hırsızlık, deprem, terör veya önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple oluşabilecek risklere karşı yatırımlarınızı risklere karşı korur.

    "Montaj Bütün Riskler Sigortası" tüm riskleri bir poliçe ile, üstelik miktarını da sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirleyeceğiniz biçimde güvence altına alıyor. 

    Montaj Bütün Riskler Sigortası ile Neler Sigortalanır ?

    Her türlü inşaatı bitmiş yapılarda sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, asansör, kazan, pompa, kompresör, jenaratör vb. makine ve techizatlar ile tekstil, metal, kimya, matbaa vb. endüstri sahalarında kullanacağınız sistemlerin montajı sigortalanır. 

Teminatlar

    Yangın, Yıldırım, İnfilak Hava Taşıtları Çarpması Deprem, Toprak Çökmesi, Kaya Düşmesi Sel, Seylap, Yağmur, Kar, Çığ, Fırtına Hırsızlık, İşçilik Hatası, İhmal

    İsteğe Bağlı Teminatlar

    Şantiye Tesisleri : Montajın yapılması için kullanılan geçici barakalar ve yardımcı tesisleri teminat altına alır.
    İnşaat Makineleri ve Ekipmanları : İnşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici baraka ve yardımcı tesislerin teminata alınmasıdır.

    Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet

    Ekspres Nakliye Fazla Mesai Ücretleri : Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen hasarların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleridir. 

    Enkaz Kaldırma Masrafları : Yangından sonra yıkıntıların kaldırılması ve taşınmasıyla ilgili masraflar teminat dahilindedir. Mühendislik Sigortalarında ise inşaat veya montajda oluşabilecek herhangi bir hasarın sonucundaki enkaz kaldırma masraflarının teminat altına alınmasıdır.

    Bakım Devresi : İnşaatın ve montajın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan ve kesin kabule kadar geçen süre içinde müteahhitin kusurundan kaynaklanan hasarlar, bu teminatın kapsamı dahilindedir. 

    Tecrübe Devresi  : Bu teminat ile montaj sonrası dört hafta olan tecrübe devresi teminatı uzatılarak, bu sürede meydana gelen ziya ve hasarların tecrübe devresi teminatı altına alınmasıdır. 

    Mevcut Yapılar : İnşaatın yapımı sırasında, üçüncü şahıslara ait, bitişikteki binalarda meydana gelecek zararları kapsar. 

    Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler : Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir. 

    Kötü Niyetli Hareketler, Grev,Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin, kötü niyetli hareketiyle bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç, bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

    Terör, Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararlar, teminata ilave edilmiştir.

    Makina Kırılması

    Makine Kırılması Sigortası ile Fabrikalar, oteller, resmi daireler, hastaneler, tekstil endüstrisi vb, çalışma alanlarında kullanılan makinelerin normal ve çalışır halde iken işçi hataları, çalışma hataları, çevresel sebepler, elektrik arızaları vb. nedenlerden dolayı önceden bilinmeyen ve beklenmedik her türlü riske karşı korur. Hareketli Makineler (İş Makineleri) için Geniş Kasko poliçesi ile Hırsızlık, Çarpma, Devrilme, Toprak Kayması, Yangın, Yıldırım, Deprem, Sel vb. teminata dahil edilebilir. 


    " Makine Kırılması Sigortası " tüm riskleri bir poliçe ile, üstelik miktarını da sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirleyeceğiniz şekilde güvence altına alıyor. 

  
  Makine Kırılması Sigortası ile Neler Sigortalanır ? 

    Her türlü pompa, kompresör, trafo, jenaratör vb. makineler, soğutma sistemleri, arıtma sistemleri,
    Isıtma-havalandırma sistemleri ile tekstil metalurji, kağıt, çimento vb. sanayi alanlarındaki makineler, 
    İşletme Hataları ( Bakım Hataları, Yağlama Kusurları vb.) : Makine ve tesislerin işletilmesi sırasında meydana gelen ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır. 
    İmalat, İşçilik Hataları 

    Teminatlar

    Su Çekiçlemesi : Ani olarak aşırı ısınma veya soğumayı teminat kapsamına almaktadır. 

    Elektriksel Bozulmalar ( Kısa Devre, Aşırı Gerilim) : Elektrik Enerjisinin doğrudan doğruya etkisi sonucu kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrik yetin makine ve tesislere dolaylı etkileri teminat altına alınmaktadır. 

    Tıkanma ve Yabancı Maddeler : Makine ve tesislerin, tıkanma ve yabancı maddelerin girmesine karşı teminat kapsamına alınmasıdır. 

    Fırtına, Don, Kasırga : Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun veya olmasın fırtına sonucu veya esnasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararların temin edilmesidir. 

    Kapalı Kaplarda Alçak Basınç Nedeni ile Deformasyonlar :

    Alçak basınçtan meydana gelen ezilme, yırtılma, buruşma gibi deformasyonların teminat altına alınmasıdır.

    Merkezkaç Kuvveti ile Parçalanmalar : Santrifüj kuvveti nedeniyle meydana gelen parçalanmaları kapsar.

    İşletme Personelinin veya Üçüncü şahısların İhmali veya Dikkatsizliğinden Kaynaklanan Hasarlar : Makine ve tesislerin işletilmesi sırasında meydana gelen ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır. 


İsteğe Bağlı Teminatlar


    Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler : Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir. 

    Kötü Niyetli Hareketler, Grev,Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozun da belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin, kötü niyetli hareketiyle bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç, bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

    Terör, Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararlar, teminata ilave edilmiştir. 

    Ekspres Nakliye Fazla Mesai Ücretleri :
Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen hasarların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleridir. 

Fiziki İnfilak
    Makinenin Temel ve Kaideleri : Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde Makine Kırılması Sigortası teminat kapsamına giren nedenlerden oluşan ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır.

    Elektronik Cihaz Sigortası

    Elektronik Cihaz Sigortası ile işyerlerinde, iş merkezlerinde, hastanelerde, okullarda, fabrikalarda, ofislerde, grafik endüstrisinde, yayıncılıkta vb. çalışma alanlarında kullanılan tüm cihazlarınızı doğal aletlere, yangına, depreme, hırsızlığa, teröre veya önceden bilinmeyen ve beklenmedik her türlü riske karşı güvence altına alabilirsiniz. Elektronik Cihaz Sigortası" tüm riskleri bir poliçe ile, üstelik miktarını da sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirleyeceğiniz şekilde güvenceye alıyor.
 

Elektronik Cihaz Sigortası ile Neler Sigortalanır ?

Teminatlar

Bilgisayar Sistemleri (Bilgi İşlem Cihazları, Kişisel Bilgisayarlar)

Hırsızlık

Ofiste Kullanılan Cihazlar (Fotokopi,Telefaks,Telefon Sistemi vb.)

Hatalı Tasarım, Hatalı Malzeme

İletişim Sistemleri (Radyo-TV Sistemleri, Telekominikasyon Cihazlar)

Elektriksel Bozulmalar (Kısa Devre, Aşırı Gerilim )

Tıbbi Elektronik Cihazları (Röntgen, Ultrasonografi, Tomografi vb.)

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Endüstriyel Ölçü Kontrol Sistemleri

Toprak Kayması, Rutubet Etkisi

Test ve Laboratuvar Cihazları Sigortalanır.

Duman, İs, Kararma

İşletme Personelinin veya Üçüncü Kişilerin İhmali

Fırtına, Su Basması İsteğe Bağlı Teminatlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Deprem : Deprem yer altındaki boşlukların çökmesi, volkanik indifa ve özellikle toprağın içersinde ani enerji boşalması nedenleri ile yer kabuğunun tabi olarak şekil değişikliğine uğramasıdır. Deprem ve Yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararların temin edilmesidir. 

    Ekspres Nakliye Fazla Mesai Ücretleri : Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen hasarların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleridir. 

    Valf ve Tüpler : Elektronik Cihaz Sigortası Teminatı kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır. 

    Alternatif Kullanım ( Arıza Nedeniyle Kiralanan Cihazlar İçin ) : Elektronik Cihaz Sigortası teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine, alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak, artan iş ve çalışma masraflarının teminat altına alınmasıdır. 

    Harici Bilgi Ortamı ( Manyetik Bantlar ve Diskler ) : Bilgisayar gibi elektronik bilgi işlem sistemlerindeki bilgilerin manyetik disk, bant, kart, düz metin formları gibi harici bilginin fiziki hasarlarından oluşan ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır. 

    Seyyar ve Taşınabilir Cihaz : Elektronik Cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanım ve sevkiyatları sırasındaki zararları kapsamaktadır. 

    Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler : Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir. 

    Kötü Niyetli Hareketler, Grev,Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozun da belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füru dışındaki herhangi bir kimsenin, kötü niyetli hareketiyle bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç, bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.Terör, Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararlar, teminata ilave edilmiştir.

TEKLİF AL
Siz, işiniz ve tüm sevdikleriniz için ihtiyacınız olan sigortaya ulaşmak için aşağıdaki menüyü kullanabilirsiniz.

Mutlu sigortacılığa bekliyoruz... 0850 808 41 16

Tasarım ve Kodlama Mavi Kavun